Rybari Osvetimany

    
Vítejte na stránkách
rybářské organizace
Osvětimany

 

 

Cílem těchto stránek je poskytnout ucelené informace o činnosti  místní organizace jak pro členy  tak i pro širokou veřejnost. Každý z Vás může přispět k tomu, aby tyto stránky byly co nejvíce zajímavé. Můžete nám zaslat fotografie revírů MO, zajímavosti z historie naší organizace, ale také se pochlubit s Vašimi úlovky. Své příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu: hromadadusan@seznam.cz

Za veškeré příspěvky Vám předem děkujeme.

"Petrův zdar"


Novela vyhlášky
Ministerstvo zemědělství vydalo dne 11.4.2016 vyhlášku č. 123/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., tedy prováděcí vyhláška k zákonu č. 99/2004 Sb. O rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a změně některých zákonů (Zákon o rybářství).
Novela vyhlášky s účinností od 16.6.2016 mimo jiné nově zavádí:
nejmenší lovnou míru kapra na 40 cm
hájení okouna říčního od 1. ledna do 15. června
všeobecnou dobu hájení všech ryb na pstruhových revírech od 1. ledna do 15. dubna  a od 1. prosince do 31. prosince
ruší ustanovení o upřesnění denních dob lovu ve středoevropském a letním čase
S účinností od 1.1.2017 nově zavádí:
prodej krátkodobých rybářských lístků (30ti denní), k jehož výdeji nebude nutné dokladovat získané kvalifikační předpoklady. (30ti denní lístek nezakládá právo držitele k následnému získání dlouhodobého rybářského lístku bez doložení kvalifikačních předpokladů. Samotný rybářský lístek neopravňuje držitele k lovu ryb bez platné povolenky k lovu vydané uživatelem rybářského revíru. 


Termínový kalendář MRS PS Osvětimany na rok 2019

 

Není-li uvedeno jinak, všechny akce se konají ve staré hospodě v Osvětimanech!

 

Výdej povolenek

 Neděle  20.ledna 2019  od 1400 do 1600 hodin   Osvětimany

 Neděle  24.února 2019 od  1000  do  1200 hodin    Koryčany (restaurace „Záložna“)

              24.února 2019 od  1300  do  1500 hodin   Osvětimany

Upozornění: lednový výdej povolenek se uskuteční pouze v Osvětimanech!!!

 

Výroční členská schůze s volbou nového výboru

Neděle    13.ledna 2019    od 1400  hodin   Osvětimany

 

Školení a zkoušky nových členů

Sobota 16.března  2019    od  900  do  1100 hodin    školení   Osvětimany

Sobota 13.dubna    2019   od  900  do  1100 hodin    zkoušky  Osvětimany

 Schůze výboru

Schůze výboru se konají pravidelně každý měsíc a to vždy první nebo druhý pátek daného měsíce!

Všechny schůze (pokud není uvedeno jinak) začínají v  1900  hodin! Pokud mají členové PS potřebu vyřízení nějakých úkonů, výbor je již k dispozici od  1830  hodin!

 

 

Neděle        13.ledna    2019  od 1200          Pátek        12.července  2019

Pátek            1.února    2019                     Pátek           2.srpna     2019 

Pátek            1.března  2019                     Pátek          13.září       2019 

Pátek          12.dubna    2019                     Pátek          11.října       2019

Pátek          10.května   2019                     Pátek          8.listopadu  2019

Pátek            7.černa    2019                     Sobota        7.prosince  2019 

Vypracoval:   D. Hromada

Schválil:       Výbor PS Osvětimany

                     dne 20.11.2018


7. 1. 2019