Rybari Osvetimany

    
Vítejte na stránkách
rybářské organizace
Osvětimany

 

 

Cílem těchto stránek je poskytnout ucelené informace o činnosti  místní organizace jak pro členy  tak i pro širokou veřejnost. Každý z Vás může přispět k tomu, aby tyto stránky byly co nejvíce zajímavé. Můžete nám zaslat fotografie revírů MO, zajímavosti z historie naší organizace, ale také se pochlubit s Vašimi úlovky. Své příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu: hromadadusan@seznam.cz

Za veškeré příspěvky Vám předem děkujeme.

"Petrův zdar"


Aktuální termín brigády

15.9.2018 v 7 hodin     Osvětimany
16.9.2018 v 7 hodin    Vřesovice

Důležité upozornění!!!
Na brigády je velmi nutné si sebou vzít ruční nebo strojní nářadí jako jsou křovinořezy, kosy, hrábě atd. Je to z důvodu, že nedisponujeme takovou zásobou těchto věcí k zapůjčení!!!

Novela vyhlášky
Ministerstvo zemědělství vydalo dne 11.4.2016 vyhlášku č. 123/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., tedy prováděcí vyhláška k zákonu č. 99/2004 Sb. O rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a změně některých zákonů (Zákon o rybářství).
Novela vyhlášky s účinností od 16.6.2016 mimo jiné nově zavádí:
nejmenší lovnou míru kapra na 40 cm
hájení okouna říčního od 1. ledna do 15. června
všeobecnou dobu hájení všech ryb na pstruhových revírech od 1. ledna do 15. dubna  a od 1. prosince do 31. prosince
ruší ustanovení o upřesnění denních dob lovu ve středoevropském a letním čase
S účinností od 1.1.2017 nově zavádí:
prodej krátkodobých rybářských lístků (30ti denní), k jehož výdeji nebude nutné dokladovat získané kvalifikační předpoklady. (30ti denní lístek nezakládá právo držitele k následnému získání dlouhodobého rybářského lístku bez doložení kvalifikačních předpokladů. Samotný rybářský lístek neopravňuje držitele k lovu ryb bez platné povolenky k lovu vydané uživatelem rybářského revíru. 


 Termínový kalendář MRS PS Osvětimany na rok 2018 

Není-li uvedeno jinak, všechny akce se konají v restauraci „U Janošků“ v Osvětimanech!

Upozornění:  Změna červnového termínu schůze výboru z pátku 8.6.2018 na čtvrtek 7.6.2018 !!!

Schůze výboru 

Schůze výboru se konají pravidelně každý měsíc a to vždy první nebo druhý pátek daného měsíce!

Všechny schůze (pokud není uvedeno jinak) začínají v  1900  hodin! Pokud mají členové PS potřebu vyřízení nějakých úkonů, výbor je již k dispozici od  1830  hodin!

 

So 13.ledna    2018( od 1230  do 1400 hodin)                           Pá   6.července  2018

Pá   2.února    2018                                                               Pá   3.srpna        2018

Pá   2.března  2018                                                               Pá 14.září           2018

Pá 13.dubna    2018                                                               Pá 12.října          2018

Pá 11.května   2018                                                                Pá   9.listopadu  2018

Pá  8.června   2018 ČT 7. června 2018                                   Pá  7.prosince    2018

 Vypracoval:   D. Hromada

Schválil:       Výbor PS Osvětimany

                     dne 17.10.2017


2.8. 2018