Rybari Osvetimany

    
Vítejte na stránkách
rybářské organizace
Osvětimany

 

 

Cílem těchto stránek je poskytnout ucelené informace o činnosti  místní organizace jak pro členy  tak i pro širokou veřejnost. Každý z Vás může přispět k tomu, aby tyto stránky byly co nejvíce zajímavé. Můžete nám zaslat fotografie revírů MO, zajímavosti z historie naší organizace, ale také se pochlubit s Vašimi úlovky. Své příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu: hromadadusan@seznam.cz

Za veškeré příspěvky Vám předem děkujeme.

"Petrův zdar"


Výdej povolenek PS Osvětimany pro rok 2020

DŮLEŽITÉ !!!
 

Pracovní povinnost členů byla na IX.sjezdu MRS konaném dne 5.10.2019 hlasováním zástupců většiny pobočných spolků zrušena.
Sjezd stanovil výši členské známky na 1.250,- kč pro členy od 16 let bez výjimky tj. včetně žen,důchodců a držitelů průkazu ZT a ZTP/P. / Držitelé průkazu ZT a ZTP/P a studenti do 26 let mají nárok na poloviční povolenku/. Součástí ceny je i úhrada pracovní povinnosti a to v částce 800,-kč-tato zůstává v příjmu MRS PS z.s. Osvětimany.
Sjezd nově zavádí udržovací členskou známku ve výši 450,- kč pro členy kteří v daném kalendářním roce nebudou žádat o vydání povolenky.
V případě, že se člen po úhradě udržovací členské známky v daném roce rozhodne si povolenku pořídit , je povinen dále uhradit plnou členskou známku ve výši 1.250,- kč !!!

Cena členských známek pro rok 2020

• Členská známka dospělí 1.250,- kč
• Členská známka udržovací 450,- kč
• Děti do 15-let vč. 200,- kč
• Členská známka musí být uhrazena do konce měsíce února tj. 29.2.2020

Cena povolenky pro rok 2020

• MP roční 950,- kč
• MP poloviční 500,- kč
• MP mládež 300,- kč

Termíny výdejů povolenek 2020

• Osvětimany Neděle 19.ledna 2020 od 14.00 do 17.00 hodin

• Osvětimany Sobota 29.února 2020 od 13.00 do 16.00 hodin

Od roku 2020 se budou povolenky vydávat pouze v Osvětimanech!


Termínový kalendář MRS PS Osvětimany na rok 2020 

Není-li uvedeno jinak, všechny akce se konají ve staré hospodě v Osvětimanech! 

Výdej povolenek

 Neděle  19.ledna 2020  od 1400 do 1700 hodin   Osvětimany

 Sobota  29.února 2020 od  1300  do  1600 hodin   Osvětimany 

Upozornění: od roku 2020 se budou povolenky vydávat pouze v Osvětimanech!!! 

Výroční členská schůze

Sobota    11.ledna 2020    od 1400  hodin   Osvětimany 

Školení a zkoušky nových členů

Sobota 14.března  2020    od  900  do  1100 hodin    školení   Osvětimany

Sobota 18.dubna    2020   od  900  do  1100 hodin    zkoušky  Osvětimany 

Schůze výboru

Schůze výboru se konají pravidelně každý měsíc a to vždy první nebo druhý čtvrtek daného měsíce!

Všechny schůze (pokud není uvedeno jinak) začínají v  1900  hodin! Pokud mají členové PS potřebu vyřízení nějakých úkonů, výbor je již k dispozici od  1830  hodin!

sobota 11. ledna 2020  od 12 00 čtvrtek 2. července 2020
čtvrtek 13. února 2020   čtvrtek 6. srpna 2020
čtvrtek 12. března 2020   čtvrtek 10. září 2020
čtvrtek 9. dubna 2020   čtvrtek 8. října 2020
čtvrtek 7. května 2020   čtvrtek 5. listopadu 2020
čtvrtek 4. června 2020   sobota 5. prosince 2020

Vypracoval:   D. Hromada

Schválil:       Výbor PS Osvětimany

                     dne 18.11.2019


7. 1. 2020