Rybari Osvetimany

    
Vítejte na stránkách
rybářské organizace
Osvětimany

 


Připomenutí

 

Výroční členská schůze

 

Sobota 24.února 2024 od 14.30 hodin Osvětimany Obecní hospoda

 

 

Výdej povolenek

 

Neděle 25.února 2024 od 14.00 do 15.30 hodin Osvětimany Obecní hospoda


Ceny povolenek na rok 2024

Druh povolenky

MP

MP republiková

P

P republiková

roční

1 250 Kč

4 500 Kč

1 300 Kč

4 750 Kč

poloviční

700 Kč

800 Kč

týdenní

500 Kč

600 Kč

denní

300 Kč

400 Kč

mládež

400 Kč

400 Kč

Poloviční povolenky platí pro držitele osvědčení ZTP, mládež 16 - 18 let

a studující do 26 let věku dle ročníku narození.

Výše členských příspěvků

Kategorie

Cena

dospělí

1 400 Kč

udržovací

500 Kč

mládež do 15 let (včetně)

200 Kč

Kategorie "Dospělí" zahrnuje členy od 16 let věku.

Kategorie "Udržovací" je určena pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat

o vydání povolenky k lovu ryb. V případě, že se člen po úhradě udržovacího

členského příspěvku v průběhu daného roku rozhodne si povolenku k lovu ryb

pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1 400 Kč.

Zápisné

dospělí a mládež 16 - 18 let

1 000 Kč

Zápisné vždy hradí:

  • Žadatel o členství - nový člen

  • Člen, který neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února
    příslušného kalendářního roku


Termínový kalendář MRS PS Osvětimany na rok 2024/ klik


Rybářský kroužek 2024

Rybářský kroužek bude zahájen  v neděli 28.1.2024 v 10:00 hodin u Obecního úřadu v Osvětimanech

- kroužek je určen pro zájemce o získání rybářského lístku z řad dětí od 2 třídy základní školy

- pro děti nabízíme 1. povolenku po získání rybářského lístku ZDARMA

přihlášky:  František Luňák, 603 547 328, frantisek.lunak@gmail.com


23.2.2024